logo

Indexeringen, servicekostenafrekeningen, opzeggingen, etc.

Indexeringen, servicekostenafrekeningen, opzeggingen, etc.

Tijdens de duur van een huurovereenkomst komen zaken aan de orde zoals huurbetalingen, reparatieverzoeken, indexeringen, servicekosten afrekeningen en dergelijke. Een huurovereenkomst omschrijft rechten en plichten waaraan huurder en verhuurder zich dienen te houden. Bij een probleem of een dispuut, leidt Renix het proces in uw belang, in goede banen. Verhuurders zijn meestal professioneel en hebben vaak een eigen tegenovergesteld belang. Dit kan middels een ad hoc opdracht of middels een beheer overeenkomst (zie commercieel vastgoed beheer).