logo

(Onder-)verhuur van ruimte

(Onder-)verhuur van ruimte

Leegstand is een ongewenste kostenpost die tot een minimum dient te worden beperkt. Renix is geen makelaar, maar neemt in veel gevallen de rol van makelaar in. Echter , indien nodig (ten behoeve van marketing), selecteert en contracteert Renix namens haar opdrachtgever een makelaar en ziet toe op de activiteiten en voortgang. Renix stimuleert de makelaar om actief te zijn en effectieve methodes toe te passen.