logo

Ruimte voor de menselijke maat

Ruimte voor de menselijke maat

Bedrijfshuisvesting gaat over gebouwen èn mensen. Opdrachtgevers en hun bedrijvigheid vormen de leidraad. Vanuit bedrijfsstrategie, visie en werkwijze worden doelstellingen voor huisvesting geformuleerd. Wat doet een bedrijf? Hoe doet ze dat en waarom? Waar wil een bedrijf naar toe? En hoe zou de ideale bedrijfshuisvesting eruit moeten zien, nu en in de toekomst? De antwoorden op deze vragen vormen het startpunt voor het realiseren van huisvestingsoplossingen en kostenoptimalisatie.

Eerst de mensen. Dan de gebouwen.