logo

Strategisch commercieel vastgoed beheer

Strategisch commercieel vastgoed beheer

Er worden verschillende begrippen gehanteerd voor strategisch commercieel vastgoed beheer. Asset management, portfolio management en strategisch vastgoed management zijn daar enkele voorbeelden van. Voor Renix is dit een maatwerk product. In essentie valt hier onder; het plannen, het maken van beleid en uit laten voeren van vastgoed beheer op korte en lange termijn. Het is een management rol en valt het beste te vergelijken met het voeren van directie.