logo

Ruimte voor vernieuwing

Ruimte voor vernieuwing

Het klimaat in de vastgoedwereld verandert. De wind is gedraaid. De huidige vastgoedmarkt biedt veel kansen voor gebruikers. Renix zoekt deze en benut ze! Flexibiliteit in plaats van langdurige verplichtingen. Ruimte om te werken in plaats van gebouwen. Werkplekken in plaats van vierkante meters. Verantwoorde huisvestingskosten. Renix luistert, denkt en acteert ‘out-of-the-old-box’ en zoekt naar huisvestingsoplos- singen die nu en in de toekomst werken en kosteneffectief zijn.

Geen conventies.